Hakkımızda
Fosil yakıtlarda dışa bağımlı ülkemiz, 15 yıl önce küresel ısınmaya karşı uluslararası önlem ve tavsiyeleri de dikkate alarak stratejik bir hamle yapmış, enerji arz güvenliği ve çeşitlendirmesi için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, bununla ilgili yasal düzenlemeleri yapmıştır. Yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla hızla gelişen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de biyoyakıtlar olmuştur.
albiyobir_img2

Bitkisel Atık Yağların Çevreye Etkileri

Bitkisel yağlar yüksek sıcaklıkta kolaylıkla bozulmakta ve ekotoksik özellikler göstermektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin %25’ini oluşturmaktadır. Atık bitkisel yağlar atıksu kirlilik yükünü %25-30 oranında artırdığı için, arıtma sistemlerinde arıtma güçlüklerine, yağ kirliliği giderme ve arıtma maliyetini ciddi oranda artırarak çevresel ve ekonomik problemlere neden olur.

iletişim

Ankara, Türkiye
bilgi@albiyobir.org.tr
0312 472 12 66