albiyobir
ETKİNLİKLER

Adana Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Atık Yağlar Bilgilendirme ve Seminer Toplantısı Yapıldı


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç DURAK ve
Tamer AFACAN


TBB Eğitim Şube Müdürü
Mustafa DÖNMEZ


Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden Biyolog Filiz KARAÇOR, Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kalite Kontrol Şube Müdürü Hülya KUŞ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Çevre İl Müdürlüğü, Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği (ALBİYOBİR)’nin düzenlediği ‘Atık Bitkisel Yağlarla İlgili Mevzuat ve Belediyelerin Yükümlülükleri’ konulu eğitim semineri, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya Adana, Mersin dahilindeki belediyeler katıldı.

TBB Eğitim Şube Müdürü Mustafa Dönmez, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun belediyelere önemli yükümlülükler getirdiğini söyledi. Aynı yasanın, ‘Bitkisel Atık Yağlar ve Denetimleri’ görevini belediyelere verdiğini hatırlatan Dönmez, ülke genelinde çok sayıdaki otel, motel, fabrika, lokanta ve evlerde kızartılmış yağların çevreye büyük zararlar verdiğini kaydetti.

Lavaboya dökülerek veya çöp kutularına atılan bitkisel atık yağların nasıl bertaraf edileceğine değinen Dönmez, 1 Ocak 2008’den itibaren atık yağların rastgele toprak, su ve kanalizasyona dökülmesinin suç sayıldığını belirtti. Dönmez, bu yağların ya belediyelerce toplanması veya lisanslı şirketlere verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bitkisel atık yağlar çevreye rastgele bırakılmasının doğada yol açacağı tahribatlar üzerinde duran Dönmez, çevrenin korunup geliştirilmesinin Anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

‘Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ hakkında bilgi veren Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kalite Kontrol Şube Müdürü Hülya Kuş, kullanılmış kızartmalık bitkisel yağla ilgili firmaların lisanslı ve sözleşmeli hale getirildiğini anlattı. Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar çevreye zarar vermeyecek şekilde gerekli teknik ve idari standartların belirlendiğine dikkat çeken Kuş, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin çevreye uyumlu olmasının zorunlu hale getirildiğine işaret etti.

Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği (ALBİYOBİR) Başkanı Tamer Afacan da bitkisel yağların yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olduğunu ve kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra ekotoksik özellikler gösterdiğini ifade etti. Bir litrelik atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirletebileceğine işaret eden Afacan, kullanılmış bitkisel atık yağların evsel atık su kirliliğinin yüzde 25’ini oluşturduğuna işaret etti. Afacan, denize, akarsuya veya göle ulaşan bitkisel yağların kuşlara, balıklara ve diğercanlı türlerine zarar verdiğini hatırlattı.

Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden Biyolog Filiz Karaçor’da atık yağların ithalinin yasak olduğunu söyledi. Atık yağların kaynakta azaltılması ve geri kazanılmasının esas olduğunu aktaran Karaçor, “Kullanılmış kızartmalık yağların doğrudan veya dolaylı olarak, yemeklik, ham ve mineral yağlara karıştırılması yada doğrudan yakıt olarak kullanılması yasaktır.” dedi.

 

   
Site Haritası Site Kullanım Koşulları by EmoDesign